Projekt

Föräldrakooperativet strävar efter att varje måltid ska bestå av ekologiska och närproducerade varor, och därför har vi börjat att odla grönsakerna själva!

Projekt: Odla för tillväxt

Föräldrakooperativet driver projektet ”Odla för tillväxt” och odlingen sker på förskolans egna utegård nära barnen och med hjälp av lokal arbetskraft. Då vi har en måltidspolicy som förespråkar närproducerad och säsongsanpassad mat är det det vi hela tiden försöker köpa in. Även livsmedelsverket rekommenderar att skolan och förskolans livsmedel ska i största möjliga mån vara säsongsanpassad och närproducerad.

Vill vill att kooperativet ska kunna vara en förebild för hur man kan äta ekologiskt och närproducerat och stödja den lokala livsmedelsnäringen. Detta i motsats till hur den offentliga sektorns livsmedelsförsörjning oftast ser ut.

Ur ett pedagogisk perspektiv är också odling tillsammans med barnen en stor vinst.  Barnen kommer att se direkt hur grönsakerna – deras mat! – växer från frö till skörd och får även hjälpa till att skörda och plocka grönsakerna.

Många barn vet idag inte varifrån maten har sitt ursprung och hur grönsaker växer, och många gillar inte att äta grönsaker alls. Genom att integrera barnen i odlingen och visa dem var maten kommer från kommer de att vara mer intresserad av sin mat och genom att smaka färska grönsaker, även råa direkt ur grönsakslandet, öppnas en ny värld av smaker och väcker barnens nyfikenhet kring vad de äter.

Nya studier visar även att arbete med jorden och i trädgården får dig att må bra och gör dig glad (Lowry, et.al, 2007). Genom att vara med och även hjälpa i odlingslandet lär barnen sig att det är faktiskt roligt att odla och de kommer närmare naturen.

Tanken med odlingarna och grönsakslandet är att det inte bara ska locka yngre men också äldre besökare, som föräldrar, boende i närområdet eller besökare till Bråbygden. Snart kommer vi ha skyltar som förklarar vilka plantor som växer där, om alternativa odlingsmetoder som till exempel täckodling kan ny och gammal kunskap spridas. Även kurser i odling, förvaringsmetoder och förädling ska hållas med trädgården som utgångspunkt.

Projektet ”Odla för tillväxt” (2018-721) får Leader-stöd från Astrid Lindgrens Hembygd.

Läs mer om projektet på Astrid Lindgrens Hembygds hemsida!