Om oss

Att ha barn i en föräldradriven kooperativ verksamhet betyder ett visst mått av ideellt arbete – vad det består av styrs av behov, resurser och vad föräldrarna kan ställa upp med. Dels praktiskt arbete vid barnomsorgen såsom storstädning, bakning, vaktmästeri osv och dels deltagande i styrelsearbetet.

Deltagandet i det praktiska arbetet är obligatoriskt för alla och arbetsuppgifter fördelas efter en lista. Under vissa perioder har vi haft en rullande lista med uppdrag, stora som små. Det kan vara att renovera leksaker, baka pizzabullar, putsa fönster, röja ute, hänga upp en tavla mm. Under andra perioder har vi haft arbetsdagar då vi jobbat undan saker som behövts göras.

Att ha barn i ett föräldrakooperativ är en frihet – och ett ansvar

Räkna med att under någon period av ditt/dina barns vistelse hos oss delta aktivt i styrelsearbetet. Fördelarna med att arbeta aktivt i styrelsen är många, framför allt är det ett effektivt sätt att kunna påverka din/dina barns vardag – tag vara på den chansen!

Kontakta styrelsen

Isa Hård, ordförande, ordforande@braboforaldrakooperativ.se

Klagomål på utbildningen?

  1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
  2. Vänd dig till förskolechef.
  3. Vänd dig till styrelsen.
  4. Vänd dig till chefen för barn- och utbildningsförvaltningen.

Om du därefter fortfarande inte är nöjd med hur ärendet behandlats, kan du vända dig till tillsynsmyndighet genom att göra en anmälan till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet.

Information hittar du på www.skolinspektionen.se