FAQ

Här är några av de vanligaste frågorna som vi brukar stöta på.
Har du ytterligare funderingar, hör av dig till oss!

Vad behöver barnen för kläder/utrustning?

Du har valt att ha ditt/dina barn i en barnomsorg som är ute mycket. Det är därför ett måste att det finns kläder som är anpassade efter verksamheten. Vi vill att barnen ska få positiva erfarenheter av uteliv, det får man ju inte om man är kall och blöt – det kräver anpassade kläder.

Tänk på att andra barn kan drabbas av att ditt barn inte har tillfredsställande utekläder – vistelsen ute kanske får avbrytas. Det är även krävande ur personalsynpunkt, då någon måste lämnas ute med många barn när den andre går hem för klädbyte.

Läs mer om kläder

Hur fungerar det med 15-timmarsbarnen?

Barn till arbetslösa, till havandeskapslediga och föräldralediga får vistas inom barnomsorgen 15 timmar per vecka alla vardagar utom då den andra föräldern är ledig för semester, kompledighet eller dylikt.

Vistelsetiden och fördelning av dessa 15 timmar fastslås i samråd med personalen.

Hur lång tid tar inskolningen?

Vid första placering i förskoleverksamheten får man räkna med ca tre dagars inskolning. Inskolningen innebär att föräldrar och barn tillsammans ska vara med en inskolningsträff och avslutas med en uppföljningsträff 4-6 veckor efter placeringen. Inskolningen är avgiftsfri.

Vi bor inte i Oskarshamns kommun. Kan vi välja att ha våra barn hos er?

Vi tar emot barn både från Oskarshamns kommun och grannkommunerna. Bor du i en annan kommun träffar kooperativet en överenskommelse med din hemkommun. Lämna in din ansökan till oss så hör vi av oss!

Hur många barn har ni i verksamheten?

Vi har cirka 20-30 barn men har möjligheter att ta emot flera.

Vad kostar det att ha barn hos er?

Det är samma taxa som hos kommunen, men de tre första månaderna är avgiftsfria för nyinskrivna barn. Maxtaxa gäller. Se vårt regelverk för mer information.

När kan man lämna barnen?

Barnen är välkomna tidigast 15 minuter innan föräldrars resa till arbetet påbörjas. För verksamheten och barngruppens skull är det önskvärt att lämningen inte blir utdragen.

Kan ni erbjuda allmän förskola?

Alla barn, från och med höstterminen det år de fyller 3 år erbjuds en avgiftsfri verksamhet i förskolan omfattande 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Bråbygdens Föräldrakooperativ erbjuder denna verksamhet, det sker naturligt till redan inskrivna barn, men vi har plats för fler barn.  De 15 timmarna är fördelade enligt schema tre dagar i veckan och drivs, liksom övrig verksamhet av våra engagerade pedagoger. Förskolan styrs av läroplanen Lpfö-18.

Är du intresserad av att låta ditt barn få tillbringa sin vardag med oss? Hör av dig så berättar vi mer!